κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος με τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού
 

ΑΘΗΝΑ,    10  Φεβρουαρίου   2015

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ Υ  Π  Ο  Υ

Θέμα: Η κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος με τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα.

Στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης Σύριζα-Αν.Ελ., ελλείψει καθαρών θέσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το μέλλον των ΑΕΙ, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας, δίπλα στην  έναρξη διαλόγου για νέο (ξανά) θεσμικό πλαίσιο, έκαναν μόνο μία συγκεκριμένη εξαγγελία, την κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος - ο δεύτερος μάλιστα με υποτιμητικό τρόπο για τους ακαδημαϊκούς της χώρας και της διασποράς που συμμετέχουν στη συγκρότησή τους.   

Ενώ όλοι συμφωνούν πως η Παιδεία χρειάζεται μακρόπνοο εθνικό σχεδιασμό με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, βλέπουμε έναν νέο υπουργό Παιδείας να απορρίπτει συνολικά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και μάλιστα χωρίς να διατυπώνει συγκεκριμένους νέους στόχους. Το να ξεκινά κάθε νέα Κυβέρνηση ανατρέποντας εκ θεμελίων το έργο της προηγούμενης, αυτό αποτελεί μία καταστροφική επιλογή για την Παιδεία και τη ελληνική κοινωνία.
12 Θέσεις για το 12ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ

Αθήνα,   12  Ιανουαρίου  2015

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η    τ η ς   Κ  Ι  Π  Α  Ν

12 θέσεις για το 12ο Συνέδριο της  ΠΟΣΔΕΠ  Η Ιδρυτική Διακήρυξη της ΚΙΠΑΝ, το 2004, ξεκινούσε με την εξής πρόταση:
«Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται στην πεποίθησή μας ότι η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα ουσιαστικά βασίζεται στην ενεργή παρέμβαση και συμμετοχή όλων μας στα πανεπιστημιακά δρώμενα.»
Η θέση αυτή παραμένει το ίδιο επίκαιρη σήμερα, παρά τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συμβεί, τόσο στα Πανεπιστήμια, όσο και στη χώρα, ή μάλλον και λόγω αυτών των αλλαγών.  Επιγραμματικά:

·       Το θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 4009/2011 εισήγαγε νέους θεσμούς και τρόπους λειτουργίας στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και ανέθεσε κατά κύριο λόγο στο σώμα των καθηγητών την κύρια ευθύνη των αποφάσεων
Διαβάστε περισσότερα εδώ (αρχείο pdf)